De correlatie tussen Nier deficiëntie en Psoriasis

Nierdeficiëntie en correlatie met psoriasis

Psoriasis is een chronische auto-immuun huidaandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft. Hoewel de exacte oorzaak van psoriasis nog niet volledig wordt begrepen, is gesuggereerd dat er mogelijk een verband bestaat tussen nierdeficiëntie en de ontwikkeling of verergering van psoriasis. Dit onderzoekspaper heeft tot doel de relatie tussen nierdeficiëntie en psoriasis te onderzoeken, inclusief de veel voorkomende symptomen van nierdeficiëntie, en hoe dit de behandeling van psoriasis beïnvloedt.

Door middel van een grondige analyse van bestaande literatuur en onderzoeksstudies, probeert dit document licht te werpen op deze correlatie en een beter begrip te verschaffen van de onderliggende mechanismen. Uiteindelijk kunnen de bevindingen van deze studie belangrijke implicaties hebben voor de diagnose en behandeling van psoriasis, evenals voor de behandeling van nierdeficiëntie bij patiënten met deze aandoening.

Wat is de relatie tussen nierdeficiëntie en psoriasis?

Eerdere studies hebben een significante relatie aangetoond tussen nierdeficiëntie en psoriasis, waarbij de ernst van psoriasis recht evenredig is met de waarschijnlijkheid van chronische nierziekte [1]. Matige tot ernstige psoriasis wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op chronische nierziekte (CKD) [2][3], waarbij de relatie onafhankelijk is van traditionele risicofactoren [2]. Patiënten met matige tot ernstige psoriasis (3% of meer aangetast lichaamsoppervlak) lopen risico op nierinsufficiëntie [2] en hebben een grotere kans op het ontwikkelen van eindstadium nierziekte (ESRD) [3].

Om deze bevindingen te bevestigen, werd een studie uitgevoerd om de relatie tussen nierdeficiëntie en psoriasis te onderzoeken, waarbij huisartsen de mate van psoriasis rechtstreeks maten en de ernst ervan beoordeelden via vragenlijsten [2]. Uit de studie bleek dat patiënten met ernstige psoriasis een viervoudige toename hadden in overlijden door nefritische of niet-hypertensieve nierziekte in vergelijking met patiënten zonder psoriasis, hoewel sommige studies geen verband hebben gevonden tussen psoriasis en nierziekte [2].

Er werd ook waargenomen dat het risico op nierfalen groter was bij patiënten met ernstige psoriasis in vergelijking met leeftijd en geslacht gematchte controles, hoewel eerdere analyses vaak niet corrigeerden voor mogelijke confounders zoals diabetes, hypertensie en gebruik van nefrotoxische geneesmiddelen [2].

Microalbuminurie, een teken van subklinische glomerulaire disfunctie, kwam ook vaker voor bij patiënten met psoriasis [2]. Daarom moeten nefrotoxische geneesmiddelen met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met matige tot ernstige psoriasis die risico lopen op nierinsufficiëntie, en nauwlettender toezicht op nierinsufficiëntie bij deze patiënten wordt aanbevolen [2].

Met meer screeningsinspanningen kunnen eerdere detectie en interventie de substantiële morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met chronische nierziekte verminderen, dus toekomstige studies zijn gerechtvaardigd om de bevindingen over de relatie tussen nierdeficiëntie en psoriasis te bevestigen [2].

Wat zijn de meest voorkomende symptomen van nierdeficiëntie?

Een recente studie benadrukte het verband tussen psoriasis en chronische nierziekte [2]. De correlatie tussen nierziekte en psoriasis met betrekking tot vitamine D-tekort, vooral bij plaque-achtige psoriasis, is besproken [4]. Bovendien werd het verband tussen de ernst van psoriasis en nierinsufficiëntie waargenomen [5]. Het onderzoeksproject evalueerde het verband tussen psoriasis en nierziekte, en de resultaten suggereerden dat ernstige psoriasis een risicofactor kan zijn voor chronische nierziekte en terminale nierziekte [1]. Bovendien rapporteerde het onderzoeksteam dat er geen verband was tussen het gebruik van methotrexaat en chronische nierziekte [6], maar zij stelden voor dat nierziekte een veel voorkomende comorbiditeit bij psoriasis kan zijn [7].

Verder was er een verband tussen psoriasis en nierziekte [8] en artikelen suggereerden dat patiënten met psoriasis moeten worden gecontroleerd op nierinsufficiëntie [9]. Concluderend is het belangrijk om de veelvoorkomende symptomen van nierdeficiëntie te herkennen, zoals niet-alcoholische leververvetting, metabool syndroom en chronische nierziekte bij patiënten met matige tot ernstige nierziekte [9], aangezien dit kan helpen de aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit te verminderen. geassocieerd met chronische nierziekte.

Hoe beïnvloedt nierdeficiëntie de behandeling van psoriasis?

Nierdeficiëntie blijkt een effect te hebben op de behandeling van psoriasis. Studies hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen nierziekte en psoriasis, waarbij een tekort aan vitamine D wordt waargenomen, vooral bij plaque-achtige psoriasis [4].

Verder is gebleken dat chronische nierziekte (CKD) en nierziekte in het eindstadium (ESRD) grotendeels het gevolg zijn van microalbuminurie bij patiënten met psoriasis [10]. Sterker nog, onderzoek heeft aangetoond dat ernstige psoriasis in feite een risicofactor kan zijn voor chronische nierziekte (CKD) en terminale nierziekte [11][12].

Een bepaalde studie wees uit dat het risico op CKD en ESRD significant hoger was voor patiënten met artritis psoriatica dan patiënten zonder [10]. Bovendien onthulde de studie ook dat er geen verband was tussen het gebruik van ciclosporine en CKD [5].

Een andere studie die de effecten van caloriearme diëten op psoriatische patiënten met obesitas onderzocht, ontdekte dat het risico op nierziekte en ESRD significant lager was bij degenen die zich aan de caloriearme diëten hielden [12].

Bovendien bleek uit een onderzoek onder 28 psoriatische patiënten die werden behandeld met een lage dosis methotrexaat dat er geen verband was tussen methotrexaat en nierziekte [6].

Bovendien is gebleken dat patiënten met psoriasis minder lichamelijke activiteit vertonen, wat een risicofactor kan zijn voor nierziekte [9]. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat er een verband bestaat tussen bloeddrukniveaus en uitscheiding van albumine in de urine, wat een mogelijke indicator zou kunnen zijn voor een nieraandoening [13]. Hoewel methotrexaat en 7-hydroxymethotrexaat voornamelijk via de nieren worden uitgescheiden, is gebleken dat bij gebruik in lage doses voor ontstekingsziekten er geen aanwijzingen zijn voor nierinsufficiëntie [14].

De correlatie tussen nierdeficiëntie en psoriasis is een complexe en veelzijdige kwestie die verder onderzoek vereist. De bevindingen van dit onderzoeksartikel suggereren dat patiënten met matige tot ernstige psoriasis een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van chronische nierziekte (CKD) en terminale nierziekte (ESRD). Dit risico is onafhankelijk van traditionele risicofactoren en de ernst van psoriasis is recht evenredig met de waarschijnlijkheid van CKD. De studie benadrukt het belang van het herkennen van de veelvoorkomende symptomen van nierdeficiëntie bij patiënten met matige tot ernstige psoriasis, zoals niet-alcoholische leververvetting, metabool syndroom en CKD, om de significante morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met CKD te verminderen. Het is ook belangrijk op te merken dat er enkele tegenstrijdige onderzoeken zijn met betrekking tot het verband tussen psoriasis en nierziekte, wat aangeeft dat er behoefte is aan verder onderzoek op dit gebied. De verminderde niveaus van fysieke activiteit die worden waargenomen bij patiënten met psoriasis, suggereren ook dat dit een risicofactor voor nierziekte kan zijn en verder moet worden onderzocht.

Toekomstig onderzoek moet gericht zijn op het identificeren van de mechanismen die ten grondslag liggen aan het verband tussen psoriasis en nierdeficiëntie, evenals mogelijke interventies om het risico op CKD en ESRD in deze populatie te verminderen. Over het algemeen biedt dit onderzoeksartikel waardevolle inzichten in de relatie tussen nierdeficiëntie en psoriasis, en benadrukt het de noodzaak van verder onderzoek op dit gebied om de resultaten voor patiënten te verbeteren.

References

 1. Takeshita, J., Grewal, S., Langan, S., Mehta, N. Psoriasis and comorbid diseases: epidemiology. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962216306260
 2. Wan, J., Wang, S., Haynes, K., Denburg, M., Shin, D. [HTML][HTML] Risk of moderate to advanced kidney disease in patients with psoriasis: population based cohort study. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from www.bmj.com/content/347/bmj.f5961.short
 3. Ungprasert, P., Raksasuk, S. Psoriasis and risk of incident chronic kidney disease and end-stage renal disease: a systematic review and meta-analysis. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from link.springer.com/article/10.1007/s11255-018-1868-z
 4. Visconti, L., Leonardi, G., Buemi, M., Santoro, D. Kidney disease and psoriasis: novel evidences beyond old concepts. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from link.springer.com/article/10.1007/s10067-015-3126-4
 5. Chiu, H., Huang, H., Li, C., Yin, Y. Increased risk of glomerulonephritis and chronic kidney disease in relation to the severity of psoriasis, concomitant medication, and comorbidity: a nationwide …. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from academic.oup.com/bjd/article-abstract/173/1/146/6616504
 6. Gisondi, P., Fostini, A., Fossà, I., Girolomoni, G. Psoriasis and the metabolic syndrome. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X17301591
 7. Singh, N., Prakash, A., Kubba, S., Ganguli, A., Singh, A. Psoriatic nephropathy—does an entity exist?. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/JDI-42811
 8. Dauden, E., Blasco, A., Bonanad, C. Position statement for the management of comorbidities in psoriasis. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.15177
 9. Gisondi, P., Galvan, A., Idolazzi, L., Girolomoni, G. [HTML][HTML] Management of moderate to severe psoriasis in patients with metabolic comorbidities. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2015.00001/full
 10. Chi, C., Wang, J., Chen, Y., Wang, S., Chen, F. Risk of incident chronic kidney disease and end-stage renal disease in patients with psoriasis: a nationwide population-based cohort study. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923181115001127
 11. Dervisoglu, E., Akturk, A., Yildiz, K., Kiran, R. The spectrum of renal abnormalities in patients with psoriasis. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from link.springer.com/article/10.1007/s11255-011-9966-1
 12. Takeshita, J., Grewal, S., Langan, S., Mehta, N. Psoriasis and comorbid diseases: Implications for management. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962216306272
 13. Herrera, J., Ferrebuz, A., MacGregor, E. Mycophenolate mofetil treatment improves hypertension in patients with psoriasis and rheumatoid arthritis. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from jasn.asnjournals.org/content/17/12_suppl_3/S218.short
 14. Nast, A., Smith, C., Spuls, P., Avila Valle, G. EuroGuiDerm Guideline on the systemic treatment of Psoriasis vulgaris–Part 2: specific clinical and comorbid situations. (n.d.) Retrieved May 15, 2023, from onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.16926