Disclaimer voor www.psoriasisbehandeling.com

Www.psoriasisbehandeling.com, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.psoriasisbehandeling.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen van de verdeler http:/www.wegmetpsoriasis.com/

Www.psoriasisbehandeling.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Deze website is geen medisch advies en zal ook zo niet zo moeten worden opgevat. Ik deel alleen maar mijn meningen en ervaringen wat voor mij goed heeft gewerkt. De informatieproducten van www.psoriasisbehandeling.com kunnen enkel gebruikt worden voor informatiedoeleinden.

Wanneer je een medische aandoening hebt, zoek dan steeds een arts of specialist op.

Beperkte aansprakelijkheid

Www.psoriasisbehandeling.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Www.psoriasisbehandeling.com.

Deze website biedt enkel leefstijladvies en géén medicijnen of supplementen. Voer altijd eerst overleg met je huisarts of specialist over de te volgen aanpak.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Www.psoriasisbehandeling.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Het betreft hier diensten aangeboden door http://www.wegmetpsoriasis.com/ die op deze site: vermeld staan.

Ten allen tijden, dient u eerst een arts te raadplegen alvorens met eender welke behandeling te starten. www.psoriasisbehandeling.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige medische problemen. Daarbij verschaffen wij slechts de link of doorverwijzing naar waar u het ebook of dienst kan verschaffen. Wij hebben ook geen klantengegevens aangaande producten die via http://www.wegmetpsoriasis.com/ aangekocht worden. Wij kunnen zelf niet verantwoordelijk gesteld worden voor terugbetalingen die aan derden zijn uitgevoerd.

Bij aankopen van derden verbindt u zich tot de algemene voorwaarden van de betreffende partij waar u het product aangekocht hebt.

Er is geen garantie dat je dezelfde resultaten gaat behalen die vermeld staan op deze pagina.

U gaat ermee akkoord dat u de gehele inhoud van de website alleen gebruikt wordt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of psychische schade te berokkenen.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Www.psoriasisbehandeling.com tenzij de dienst door derde wordt verstrekt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Www.psoriasisbehandeling.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.