Disclaimer psoriasisbehandeling.com

Disclaimer voor www.psoriasisbehandeling.com

Aanpassing: 14/12/2020

Versie 2.3

Www.psoriasisbehandeling.com, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.psoriasisbehandeling.com (“de Website”):

Www.psoriasisbehandeling.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Deze website is NIET gemaakt om medisch advies te verlenen en dient ook niet zo opgevat te worden. De informatie is enkel voor informatieve en educatieve doeleinden. Ik deel eigen ervaringen of ervaringen van andere gebruikers. De informatie die ik deel zal ook gestaafd worden op basis van wetenschappelijke publicaties of publicaties van erkende artsen. De productinformatie op het artikel of product in kwestie, is de enige juiste informatie. De webpublicaties van www.psoriasisbehandeling.com kunnen enkel gebruikt worden voor informatiedoeleinden. Wanneer je een medische aandoening hebt, zoek dan steeds een arts of specialist op voor het gebruik van eender wel product op deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Www.psoriasisbehandeling.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van www.psoriasisbehandeling.com.

Deze website biedt enkel leefstijladvies en producten die de normale lichaamsfuncties ondersteunen. Wij verkopen géén medicijnen tenzij uitzonderlijk vermeld op het product zelf. Voer altijd eerst overleg met je huisarts of specialist over de te volgen aanpak.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Ten allen tijden, dient u eerst een arts te raadplegen alvorens met eender welke behandeling te starten. www.psoriasisbehandeling.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige medische problemen.

Bij aankopen van derden verbindt u zich tot de algemene voorwaarden van de betreffende partij waar u het product aangekocht hebt. Log in bij de leverancier van uw aankoop en bekijk de algemene voorwaarden.

Er is geen garantie dat je dezelfde resultaten gaat behalen die vermeld staan op deze website. Elke persoon is uniek en reageert anders. Vandaar ook de noodzaak om steeds een arts of dermatoloog te raadplegen bij het gebruik van eender welk product.

U gaat ermee akkoord dat u de gehele inhoud van de website alleen gebruikt wordt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of psychische schade te berokkenen.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens (zie privacybeleid).

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij www.psoriasisbehandeling.com tenzij de dienst door derde wordt verstrekt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.psoriasisbehandeling.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.