Gefermenteerde shiitake als voedingssupplement

Gefermenteerde shiitake beter dan gedroogde shiitake

Gefermenteerd shiitake of biologisch gefermenteerd shiitake paddenstoelvoedingssupplement regelt ons immuunstelsel op een unieke manier. Andere geneeskrachtige paddenstoelen (1)(2)(3) zijn de maitake en reishi. Ook deze soorten vergroten onze immuniteit. Dit is mogelijk dankzij de “bèta 1,3/1,6-glucanen”. Dit zijn speciale vertakte koolhydraten. Het fermentatieproces geeft deze glucanen een niet te onderschatten voordeel. Gefermenteerde shiitake is hierdoor een voedingssupplement dat kan ingezet worden bij kanker en infecties.

Gedroogde shiitake is gezond voor de mens. Maar de gefermenteerde shiitake biedt nog een aantal extra voordelen.

Gefermenteerde shiitake verbeterd de aangeboren immuunsysteem

Het is van groot belang dat ons aangeboren immuunstelsel goed werkt. Zo kunnen infecties, ziekten en kanker beter worden behandeld. De zogenaamde ‘natural killer cells’ spelen hier een centrale rol in. Ze herkennen ziekteverwekkende micro-organismen en kankercellen en maken ze onschadelijk. Gefermenteerde shiitake verhoogt de activiteit van natural killer cells met 300 à 800% in geval van een tumor. Klinische studies bewijzen dit. Verder verloopt de productie van cytokines (signaalstoffen) beter. Zo kunnen immuuncellen met elkaar communiceren en hun antwoorden op elkaar afstemmen. Ook het aantal macrofagen neemt tot tweemaal toe. Zij ruimen aangevallen cellen en weefselafval op.

Versterkte verworven immuniteit

Gefermenteerde shiitake stimuleert eveneens de adaptieve of verworven immuunrespons. Dit is te merken aan een zichtbare toename van de dendritische cellen. Deze cellen behoren tot het aangeboren immuunstelsel. Ze geven informatie door aan de B- en T-lymfocyten. Deze bloedcellen zijn verantwoordelijk voor de verworven immuniteit.  Zo kunnen de T-lymfocyten beter vreemde, kwaadwillende cellen te lijf gaan. De B-lymfocyten transformeren in plasmacellen. Deze cellen maken precies gerichte antilichamen aan tegen ziekteverwekkers.

Een boost voor ons immuunstelsel

Voor de mens zijn de bèta 1,3/1,6-glucanen in geneeskrachtige paddenstoelen onverteerbaar. Als deze koolhydraten echter ter hoogte van de lymfeklieren van de darm of Peyerse platen worden opgenomen, verandert het verhaal. Ze komen dan terecht in witte bloedcellen die we macrofagen noemen.  Deze cellen verwerken de glucanen zodat ze prikkels kunnen doorgeven aan het immuunsysteem dat hierdoor op verschillende vlakken een boost krijgt. Nog betere resultaten geeft een standaard fermentatieproces van de bèta 1,3/1,6-glucanen uit de shiitake . Door dit proces worden ze verwerkt tot alfaglucanen. Deze stoffen zijn beter op te nemen door het lichaam. Hierdoor kan ons immuunstelsel nog beter in evenwicht gehouden worden. Dit werd bewezen door meer dan 100 wetenschappelijke onderzoeken. Dit bijzondere shiitake-extract werd door de Universiteit van Tokio uitgewerkt. Meer dan 600 Japanse zieken huizen gebruiken het.

Shiitake bij kanker

Ook gefermenteerde shiitake toedienen bij kanker werkt zeer nuttig. Het effect op de natural killer cells suggereert dit al. Dit zijn namelijk de cellen die ons tegen kanker beschermen. Ze sporen microtumoren op en doden deze. Hoe actiever natural killer cells zijn, hoe groter de kans om kanker effectief aan te pakken of de overlevingskans te verbeteren. De noodzaak voor operaties, chemotherapie en radiotherapie zal afnemen door deze natural killer cells. Gefermenteerde shiitake heeft ook hier zijn nut bewezen. Dit werd aangetoond door tal van wetenschappelijke studies.  Shiitake doet het beter dan andere middelen die de weerstand verhogen.  Het belang van gefermenteerde shiitake is vooral bewezen door een groter onderzoek met 269 deelnemers met leverkanker. Na hun operatie werden deze mensen gedurende 9 jaar opgevolgd. 113 patiënten namen een dagelijkse dosis van 3 gr. gefermenteerde shiitake in. De andere deelnemers niet. 34,5% van de groep die gefermenteerde shiitake namen hervielen en ontwikkelden terug leverkanker. Dit was 66,1% in de controlegroep. 20% van de deelnemers die shiitake innamen overleden tijdens de periode dat de studie liep. In de controlegroep was dit 46,8%. De shiitakegroep deed het ook beter op andere vlakken. De waarden van de leverenzymen ALT en GGT lagen in deze groep fors lager.

Een ander wetenschappelijk onderzoek betrof 245 lijders aan maagkanker of dikke darmkanker. Zij kregen naast chemotherapie een hoeveelheid gefermenteerde shiitake. Het aantal gram varieerde hier naargelang het stadium van de kanker. Het overlevingspercentage na 5 jaar lag in de shiitakegroep alweer veel hoger dan in de controlegroep die enkel chemotherapie kreeg.

Ondersteuning van chemotherapie

Het gebruik van gefermenteerde shiitake kan de effectiviteit van chemo vergroten. Tegelijk neemt deze shiitake ook een aantal bijwerkingen van chemotherapie weg. Ons immuunstelsel zal minder aangetast worden. Natural killer cells kunnen met 75% verminderen na chemo. Shiitake kan hun aantal herstellen. Bijkomend verhoogt de werkzaamheid van de macrofagen tot 96%. Dit zijn veel hogere waarden dan wanneer je alleen met chemo behandeld wordt. Diverse wetenschappelijke studies bevestigen dat gefermenteerde shiitake de bijwerkingen van chemo neutraliseert. We hebben het dan over minder vermoeidheid, zich minder misselijk voelen, minder braken, geen haarverlies en leverproblemen. De immuniteit tegen infecties groeide. Ook de samenstelling van het bloed verbeterde. Zo blijven witte bloedcellen op peil. Hetzelfde geldt voor hemoglobine, hematocriet, trombocyten, en de werking van de natural killer cells.

Anti-infectiewerking van Shiitake

Louis Pasteur wist al dat we ziektekiemen geen voedingsbodem mogen geven om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dit kan door onze weerstand zo sterk mogelijk te maken. Alleen dan is het mogelijk om ziektekiemen te kunnen tegenhouden of doden. Gefermenteerde shiitake doet op dit punt zijn werk. Onderzoek op dieren bewijst dit. Volgende ziekte kunnen een milder verloop krijgen: griep (Influenza A), vogelgriep (H5N1), het West-Nijl-virus, MSRA (Methicilline Resistente Staphylococcus

Aureus), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae en Candida.  Ook het griepvaccin werkt beter in combinatie met gefermenteerde shiitake. Klinisch onderzoek wees bovendien uit dat gefermenteerde shiitake 50 % van vrouwen die leden aan het HPV (Humaan Papilloma Virus) hiervan genas. Ook bij de chronische vorm van de ziekte van Lyme werden zeer goede resultaten geboekt met gefermenteerde shiitake. 12 patiënten namen gedurende 8 weken 3 gr. gefermenteerde shiitake per dag. Griepachtige toestanden verdwenen, alsook problemen met spieren, gewrichten en ogen. Hierbij verdwenen IgM-antilichamen in het bloed.

Bronnen:

(1) Consuming Lentinula edodes (Shiitake) Mushrooms Daily Improves Human Immunity: A Randomized Dietary Intervention in Healthy Young Adults

(2) Antiinflammatory and Immunomodulating Properties of Fungal Metabolites

(3) Synergistic immuno-modulatory activity in human macrophages of a medicinal mushroom formulation consisting of Reishi, Shiitake and Maitake

(4) Recent developments in mushrooms as anti-cancer therapeutics: a review

(5) Medicinal mushrooms as an attractive new source of natural compounds for future cancer therapy


Welke gefermenteerde Shiitake verkopen wij?

Wij kiezen enkel voor kwalitatieve voedingssupplementen. Mannavital is hoogstaand merk in de voedingssupplementenindustrie.